Ogłoszenia i Przetargi

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami i przetargami

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – Kraków ul. Bosaków (lokal użytkowy)

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej  Krzysztofa  Szuby  ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki: Udziału w wysokości 32500/81091 części nieruchomości lokalowej o powierzchni 360,22zł m2 położonego w Krakowie przy ul. Bosaków 5A/LU 87 objętego KW KR1P/00440917/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości FILIPOWICE (powiat krakowski)

Syndyk Masy Upadłości Mariana Nabagło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: - nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek położonych w obrębie 0006 Filipowice, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, działki o nr ew.: 1761, 1762, 1892, ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości MODLNICA(powiat krakowski).

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości Mariana Nabagło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: - nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie 0006 Modlnica, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski, województwo małopolskie, adres Modlnica, ...

Przetarg na nieruchomość gruntową niezabudowaną – Jastrzębia, gmin Lanckorona.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości Danuty Brózdy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 532/3 obręb 0002 Jastrzębia, gmina Lanckorona o powierzchni 0,0974 ha Za cenę nie ...

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI Syndyk Masy Upadłości Elżbiety Starostki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki: - wierzytelności głównej w kwocie 25 079,52zł Za cenę nie niższą niż tj. 12 539,76zł Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości – Ponikwia gm. Wadowice

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości Małgorzaty Kupczyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert: 1. nieruchomości położonej w Ponikwi Obręb 0010, gmina Wadowice,działka nr ew. 58/2 o pow. 0,0788ha, wraz zabudową dla której Sąd Rejonowy V Wydział ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości Kraków – ul. Słoneckiego.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej  Krzysztofa  Szuby  ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki: - Lokalu mieszkalnego o pow. 83,39 m2, położonego w Krakowie przy ul. Słoneckiego 9/2, objętego KW nr KR1P/00314069/0 wraz z udziałem 83/1809 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu ...

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości użytkowych – Kraków ul. Bosaków.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej  Krzysztofa  Szuby  ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki: Lokalu użytkowego o powierzchni 696,41 m2 położonego w przyziemiu budynku w Krakowie przy ul. Bosaków 5A/LU 86 objętego KW KR1P/00419889/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie ...

1 2 3